Gowy hilli “Pcap” sensor datçigi folga duýgur ekran filmi 43 Duşuşyk üçin synp oturylyşyk duýgur monitorlary sergi duýgur ekranly kiosk

Gysga düşündiriş:

  • Önümler: 22 dýuým 16: 9 Duýgur paneli
  • Reodeim: PCAP (Taslama ukyply) duýgur paneli
  • Programma: Interaktiw sanly belgi, Oýun we lotereýa terminallary, Senagat awtomatizasiýasy, Lukmançylyk enjamlary, Maglumat nokady we transport kiosklary, POS çözgütleri, Bilim / Ak tagta, Öz-özüňe hyzmat / hyzmat awtomatlaşdyryş kiosklary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adatça ýagdaýyň üýtgemegine laýyk pikir edýäris we amal edýäris we ulalýarys.Has baý akyl we beden gazanmagy maksat edinýäris, şeýle hem ýokary hilli “Pcap Touch Sensor” folga duýgur ekran filmi 43 Duşuşyk üçin okuw synpy sensor monitorlary sergi duýgur ekranly kiosk, Mundan başga-da, alyjylara programma barada dogry görkezme bereris. önümlerimizi we çözgütlerimizi kabul etmegiň usullary, şeýle hem degişli materiallary saýlamagyň usuly.
Adatça ýagdaýyň üýtgemegine laýyk pikir edýäris we amal edýäris we ulalýarys.Baý akyl we beden, şeýle hem ýaşaýyş üçin gazanmagy maksat edinýärisChina Touch Panel we Interaktiw tagtanyň bahasy, Biziň maksadymyz müşderilere has köp girdeji gazanmak we maksatlaryna ýetmek üçin kömek etmek.Köp zähmetiň üsti bilen, dünýädäki köp sanly müşderi bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys we ýeňiş gazanýarys.Hyzmat etmek we sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis!Bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys!

Goýmalar:

https://www.cjtouch.com/

Spesifikasiýa:

Görnüşi Taslamanyň kuwwatly (PCAP) duýgur ekrany
Gurluşy G + G / P + G / G + F / G + FF
Nokatlar 10 bal ýa-da Custom
CTP interfeýsi USB / I2C / RS232
Faceerüsti gatylyk Omörite
Küpek çap reňk Gara ýa-da başga
Custöriteleşdirilen funksiýa AR / AF / AG, Suw geçirmeýän, ellik / stil degmesi we ş.m.
Goldaw ulgamy 7/8/10/11, Andriod, Linux, Mac
Adaty çyzgy maglumatlary bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

https://www.cjtouch.com/lcd-display-panels-22inch-muti-touch-pcap-touch-panel-tft-display-800480-transmissive-400cd-brightness-rgb-interface-product/
asd

Komponentler:

https://www.cjtouch.com/lcd-display-panels-22inch-muti-touch-pcap-touch-panel-tft-display-800480-transmissive-400cd-brightness-rgb-interface-product/

Hyzmatlarymyz

1. Çalt eltip bermek

3-30 gün

2. Hünär gullugy

Professional öňünden hyzmat, Orta hyzmat, Hyzmatdan soň

3.Hile üns beriň

Professional QC bölümi eltip bermezden 5 gezek barlaň

 

Önümçilik gurşawy

Haptika zawodynyň önümçilik gurşawy

Kompaniýanyň tertibi

2011-nji ýylda esaslandyryldy. Müşderiniň gyzyklanmasyny birinji ýerde goýmak bilen, CJTOUCH yzygiderli dürli tehnologiýa we çözgütler arkaly All-in-One sensor ulgamlary arkaly müşderiniň ajaýyp tejribesini we kanagatlylygyny yzygiderli hödürleýär.

CJTOUCH, müşderileri üçin amatly bahada ösen sensor tehnologiýasyny hödürleýär.CJTOUCH, zerur bolanda aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin özleşdirmek arkaly ýeňip bolmajak baha goşýar.CJTOUCH duýgur önümleriniň köp taraplylygy, Oýun, Kiosk, POS, Bank işi, HMI, Saglygy goraýyş we jemgyýetçilik transporty ýaly dürli pudaklarda barlygyndan görünýär.Duýgur önümleriň sergisi

Sorag-jogap

1. biz kim?
Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2011-nji ýyldan başlap içerki bazara (20.50%), Demirgazyk Europeewropa (20.00%), Demirgazyk Amerika (10.00%), Günbatar Europeewropa (8.00%), Günorta Amerika (8.00%), Günorta satýarys Aziýa (6.00%), Merkezi Amerika (6.00%), Günorta Europeewropa (6.00%), Gündogar Europeewropa (6.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (5.00%), Orta Gündogar (2.00%), Afrika (1.00%), Gündogar Aziýa ( 1.00%), Okeaniýa (0,50%).Ofisimizde jemi 101-200 adam bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
SAW duýgur ekrany, infragyzyl duýgur ekran, duýgur monitor, duýgur ekran monitory, duýgur ekranlar

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
SAW sensor ekranlaryny, infragyzyl sensor ramkalaryny, açyk çarçuwaly sensor monitorlaryny öndüriji.

5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, MoneyGram, kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Nagt, Escrow;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý, Ispan

Adatça ýagdaýyň üýtgemegine laýyk pikir edýäris we amal edýäris we ulalýarys.Has baý akyl we beden gazanmagy maksat edinýäris, şeýle hem ýokary hilli “Pcap Touch Sensor” folga duýgur ekran filmi 43 Duşuşyk üçin okuw synpy sensor monitorlary sergi duýgur ekranly kiosk, Mundan başga-da, alyjylara programma barada dogry görkezme bereris. önümlerimizi we çözgütlerimizi kabul etmegiň usullary, şeýle hem degişli materiallary saýlamagyň usuly.
Gowy hilli “China Touch Panel” we “Interaktiw tagtanyň” bahasy, maksadymyz müşderilere has köp girdeji gazanmak we maksatlaryna ýetmek üçin kömek etmekdir.Köp zähmetiň üsti bilen, dünýädäki köp sanly müşderi bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys we ýeňiş gazanýarys.Hyzmat etmek we sizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis!Bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň