Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

takmynan_us (3) (1)

2011-nji ýylda esaslandyryldy. Müşderiniň gyzyklanmasyny birinji ýerde goýmak bilen, CJTOUCH yzygiderli dürli tehnologiýa we çözgütler arkaly All-in-One sensor ulgamlary arkaly müşderiniň ajaýyp tejribesini we kanagatlylygyny yzygiderli hödürleýär.

CJTOUCH, müşderileri üçin amatly bahada ösen sensor tehnologiýasyny hödürleýär.CJTOUCH, zerur bolanda aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin özleşdirmek arkaly ýeňip bolmajak baha goşýar.CJTOUCH duýgur önümleriniň köp taraplylygy, Oýun, Kiosk, POS, Bank işi, HMI, Saglygy goraýyş we jemgyýetçilik transporty ýaly dürli pudaklarda barlygyndan görünýär.

“Dongguan CJTouch Electronics Co., Ltd.” gözleg we işläp taýýarlamak, önümçilik, satuw, hyzmat we ýerüsti akustiki tolkun duýgur ekrany, infragyzyl duýgur ekrany we tutuş maşyn önümlerine el degirmek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilýän, duýgur dolandyryş önümlerini gözlemekde we işläp düzmekde köp ýyllyk tejribesi bolan hünärmen tehniki topary bar.Şol bir wagtyň özünde, kärhana öňdebaryjy önümçilik enjamlaryna eýe bolup, önümiň durnukly we ygtybarly hilini üpjün etmek üçin berk önümçilik amallaryny dolandyrýar.Önümlerimiz dürli pudaklarda giňden ulanylýar we müşderilerimiz tarapyndan ynamly we gowy garşylanýar.Ltd., müşderilerimize tehniki täzelik we ajaýyp hil bilen has gowy duýgur dolandyryş önümlerini we hyzmatlaryny hödürlär.

6-17-nyşan (2)

Pcap / SAW / IR duýgur ekran komponentleri

6-17-nyşan (1)

Pcap / SAW / IR duýgur monitor

nyşan-2

Senagat sensorly kompýuter Hemme-bir kompýuter

6-17-nyşan (4)

Brokary ýagtylyk TFT LCD / LED paneli toplumlary

6-17-nyşan (5)

Brokary ýagtylyk duýgur monitor

6-17-nyşan (6)

Açyk / ýapyk sanly mahabat ekrany

nyşan-6.2 (1)

Aýna we metal çarçuwasy

nyşan-6.2 (9)

Beýleki OEM / ODM duýgur önümler

Korporatiw güýç

CJTOUCH giň gerimli (7 “86”) duýgur ekranlary, köp sanly amaly we uzak wagtlap ulanmak üçin gözleg işlerine köp maýa goýýar.Müşderileri we ulanyjylary begendirmek maksady bilen, CJTOUCH-nyň Pcap / SAW / IR duýgur ekranlary halkara markalarynda wepaly we uzak wagtlap goldaw aldy.CJTOUCH hatda öz önümlerini “ogullyga almak” üçin hödürleýär, CJTOUCH duýgur önümlerini özleri (OEM) diýip buýsanç bilen bellän müşderilere güýç berýär, şeýlelik bilen, korporatiw derejesini ýokarlandyrýar we bazara çykýar.

takmynan_us (3) (1)
takmynan_us (2) (1)
takmynan_us (1) (1)
takmynan_us (5)

CJTOUCH duýgur önüm öndüriji we duýgur çözgüt üpjün ediji.