hoş geldiňiz

Biz hakda

2011-nji ýylda döredildi

CJTOUCH, müşderileri üçin amatly bahada ösen sensor tehnologiýasyny hödürleýär.CJTOUCH, zerur bolanda aýratyn zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin özleşdirmek arkaly ýeňip bolmajak baha goşýar.CJTOUCH duýgur önümleriniň köp taraplylygy, Oýun, Kiosk, POS, Bank işi, HMI, Saglygy goraýyş we jemgyýetçilik transporty ýaly dürli pudaklarda barlygyndan görünýär.

Hyzmatlar

Hyzmatlarymyz

CJTOUCH önümleriňizi iň gowy bilýän adamlaryň hyzmatlary we goldawy.Bagyşlanan programmalarymyzdan zerur hyzmat derejesini saýlaň.Giňeldilen kepillikden we ýerdäki alyş-çalyşdan başlap, “CJTOUCH” bilen “Advance Unit” çalyşmak we hünär hyzmatlaryna çenli, her ädimde size maglumat berdik.

 • Awans bölümini çalyşmak

  Awans bölümini çalyşmak

  CJTOUCH-yň goşmaça öňe gidiş bölümini çalyşmak kepilligi bilen rahatlyk alyň.Enjamyňyz hyzmat talap eden halatynda, diňe CJTOUCH onlaýn portalynyň üsti bilen Yza gaýdyp materiallara ygtyýarnama (RMA) haýyşyny tabşyrmaly.Telefon goldawy bu meseläni çözmese, indiki iş güni size çalyşma bölümini ibereris.

 • Giňeldilen kepillik

  Giňeldilen kepillik

  Zawodyň adaty kepilligini bäş ýyla çenli uzaltmak bilen, müşderiler önüm kepilligini meýilleşdirilen önüm ömri bilen deňeşdirip bilerler.Näsazlyk ýüze çykan halatynda enjam CJTOUCH-a iberilýär, abatlanýar we müşderä gaýtarylýar.

 • Hünär hyzmatlary

  Hünär hyzmatlary

  CJTOUCH Professional Hyzmatlary bilen, önümiňiziň ömrüniň möhüm döwürlerinde sizi goldamak üçin ýörite taslama ýolbaşçylary bilen üpjün edip, taslamalary dogry ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýarys.Esasy durmuşa geçirmegiň doly çägini dolandyrmak ýa-da bar bolan mümkinçilikleriňizi ýokarlandyrmak üçin CJTOUCH çeşmelerinden peýdalanmak bolsun, CJTOUCH Professional Hyzmatlary taslamaňyzyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin zerur goldaw berýär.

Içerki
Jikme-jiklikler

index_product
 • CPU

  I3 I5 I7 J1900 we ş.m. CPU islege bagly, özleşdirmegi kabul ediň

 • Esasy geňeş

  Windows / Android / Linux anakart islege bagly, özleşdirmäni kabul ediň

 • PRT

  WIFI LAN VGA DVI USB COM we ş.m. ýaly dürli port

 • TOUCH

  10 nokat köp sensorly PCAP duýgur ekrany goldaýar

 • GYSGAÇA

  Dinamikler bilen

 • LIKUID KRISTAL EKRAN

  AUO / BOE / LG / TIANMA we ş.m. bilen asyl A + LCD panel.